کتاب

مجموعه آثار ایران درّودی

این کتاب شامل 46 تابلو نقاشی از آثار ایران درّودی است که بین سال‌های 1338 تا 1352 خلق شده‌اند. مجموعه آثار ایران درّودی در سال 1352 برای اولین بار منتشر شد و پس از آن بار دیگرامیرکبیر به عنوان ناشر این مجموعه را تجدید چاپ کرد. این مجموعه بعد از چاپ دوم دیگر تجدید چاپ نشد.

تعداد صفحات: 
126
زبان: 
فارسی - انگلیسی - فرانسوی
ناشر چاپ اول: 
مولف
ناشر چاپ دوم: 
امیرکبیر
چاپ اول: 
1352
چاپ: 
چاپخانه 25 شهریور (شرکت سهامی افست)
چاپ دوم: 
1355