در مطبوعات

موافقت شورای شهر با ارائه زمین موزه به ایراندخت درودی

97/2/30

اعضای شورای شهر تهران برای ارائه قطعه زمینی جهت ساخت موزه جهت نقاشی‌های ایراندخت درودی موافقت کردند.

به گزارش ایسنا صبح امروز بررسی اهدای یک قطعه زمین برای ایجاد موزه نقاشی‌های ایراندخت درودی روی میز شورای شهر قرار گرفت و علی اعطا در مورد این لایحه گفت: لایحه پیشنهادی مذکور در کمیسیون‌های نظارت و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و بر همین اساس پیشنهاد می‌شود شورای شهر تهران مجوز واگذاری حق بهره برداری قطعه زمینی در محل یوسف آباد در منطقه شش را به منظور احداث موزه ایراندخت درودی صادر کند.

وی افزود: پیش از این شورای شهر تهران مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن، همه واگذاری‌ املاک باید از شورا مجوز بگیرد.

اعطا گفت:  البته شروطی نیز وجود دارد که باید در متن قرارداد مباشرت موسسه ایراندخت در بهره برداری صراحتا قید شود. همچنین در متن قرارداد باید عنوان شود که از این زمین به عنوان موزه و نه چیز دیگری استفاده شود و اگر به این شروط توجه نشود شهرداری فعالیت و همکاری خود را متوقف خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، سرانجام بعد از شور و مشورت اعضای شورای شهر ، پیشنهاد ارائه قطعه زمینی برای احداث موزه‌ای برای نقاشی‌های ایراندخت درودی مورد تصویب قرار گرفت.