آثار

در بلندای معبر خاموش

1976
122x98

خورشید شکسته

1993
130x90

تجلیل از دلموت

1976
135x110

بودن یا نبودن

1992
81x100

جاودانه خلیج فارس

1985
92x65

گر گرفته

1990
100x81

فیروزه ایران

1991
46x38

خزانه‌ی اسرار

2007
125x95