نمایشگاه‌ها

سال شمار
مزکز هنرهای میامی بیچ: 
1337 - 1958
دانشگاه کلمبیا، آمریکا: 
1337 - 1958
هتل هیلتون - تهران: 
1338 - 1959
تالار فرهنگ - تهران: 
1338 - 1959
انجمن ایران و آمریکا، تهران: 
1338 - 1961
تالار فرهنگ، ایران: 
1340 - 1961
موزه ایکسل، بروکسل: 
1342 - 1963
گالری سنتاماریا پیزا، میلان: 
1343 - 1964
گالری بروکز، تهران: 
1343 - 1964
انجمن ایران و آمریکا، تهران: 
1344 - 1965
گالری نگار، تهران: 
1348 - 1969
هتل هیلتون، تهران: 
1349 - 1970
دانشگاه صنعتی شریف، تهران: 
1349 - 1970
انستیتو گوته، تهران: 
1351 - 1972
گالری «اسپس 2000» نیویورک: 
1352 - 1973
انستیتو گوته، آیادان، شیراز، مشهد، اصفهان: 
1352 - 1973
گالری دروآن، پاریس: 
1352 - 1973
گالری آرتیوم آرتیست، ژنو: 
1352 - 1973
گالری 21، زوریخ: 
1353 - 1974
شرکت ملی نفت ایران، آبادان: 
1353 - 1974
دانشگاه فردوسی مشهد: 
1353 - 1974
گالری درّودی، تهران: 
1354 - 1975
گالری دروآن، توکیو: 
1351 - 1975
گالری «لاگالریا»، مکزیوکوسیتی: 
1354 - 1975
گالری اریتاژ، تورنتو: 
1355 - 1976
موزه هنرهای زیبا، مکزیکوسیتی: 
1355 - 1976
دانشگاه فردوسی مشهد: 
1355 - 1976
دانشگاه اصفهان: 
1355 - 1976
آبادان، شرکت ملی نفت ایران: 
1355 - 1976
تلویزیون ملی ایران، شیراز: 
1355 - 1976
گالری الکساندر، تهران: 
1355 - 1976
باشگاه نخست وزیری، تهران: 
1357 - 1978
هتل انترکنتیناتال، ژنو: 
1357 - 1978
گالری موت، ژنو: 
1361 - 1982
گالری بایول، پاریس: 
1366 - 1987
سالن رولان گاروس، پاله دوشایو، پاریس: 
1367 - 1988
استودیو کیو، نیوجرسی: 
1367 - 1988
گالری آرت دکور، واشنگتن دی. سی: 
1367 - 1988
فرست کردیت بانک، لوس آنجلس: 
1368 - 1989
مرکز فرهنگی A.M.O.R.C پاریس: 
1370 - 1991
بنیاد فرهنگی ایران، دوسلدرف: 
1370 - 1991
مجموعه فرهنگی آزادی، تهران: 
1371 - 1992
گالری سپهری، تهران: 
1371 - 1992
گالری 54، نیویورک: 
1373 - 1994
سازمان ملل، نیویورک: 
1373 - 1994
نگارخانه برگ، تهران: 
1374 - 1995
گالری حوریان، سانفرانسیسکو: 
1378 - 1999
دانشگاه «ویرجینیا تک» ویرجینیا، آمریکا: 
1378 - 1999
دانشگاه یو‌سی‌ال‌ای، لس‌آنجلس: 
1378 - 1999
خانه هنرمندان، تهران: 
1381 - 2001
موزه هنرهای معاصر، اصفهان: 
1381 - 2002
گالری پگاه، کرمان: 
1382 - 2003
موزه هنرهای معاصر، تهران: 
1387 - 2008
گالری شیرین، تهران: 
1388 - 2009
خانه هنرمندان، تهران: 
1391 - 2012
فرهنگسرای مهر، تهران: 
1391 - 2012
موزه هنرهای معاصر، نمایش آثار گنجینه، تهران: 
1392 - 2013
پوسترها
اردیبهشت 1372
گالری الکساندر
آبان 1355
لاگالریا
1975
تالار فرهنگ
بهمن 1342
گالری بایول
1987
دانشگاه ویرجینیا تک
1999
خانه هنرمندان
2012
مجموعه فرهنگی آزادی
1371
گالری آرتیوم آرتیست
1974
موزه هنرهای معاصر تهران
1392
موزه هنرهای معاصر تهران
1387
موزه هنرهای معاصر تهران
1387
موزه هنرهای معاصر تهران - پوستر از عباس کیارستمی
1387
کارت دعوت
مرکز هنرهای میامی بیچ
1337
مرکز هنرهای میامی بیچ
1337
مرکز هنرهای میامی بیچ
1337
تالار فرهنگ
1339
تالار فرهنگ
1339
انجمن ایران آمریکا
1339
انجمن ایران آمریکا
1339
سنتا ماریا پیزا، میلان
1343
سنتا ماریا پیزا، میلان
1343
دانشگاه آریامهر
1349
انستیتو گوته
1351
گالری دروآن، پاریس
1352
گالری دروآن، پاریس
1352
گالری آرتیوم آرتیست، ژنو
1974
گالری 21 زوریخ
1353
صنعت نفت
1352
صنعت نفت
1352
شرکت ملی نفت آبادان
1353
نگارخانه ایران درّودی
1354
گالری لاگالریا، مکزیکوسیتی
1354
تلویزیون ملی ایران
1355
گالری الکساندر، تهران
1355
هتل اینترکنتیناتال، ژنو
1357
گالری موت، ژنو
1361
گالری بایول، پاریس
1366
گالری بایول، پاریس
1366
A.M.O.R.C - Paris
1370
مجموعه فرهنگی آزادی، تهران
1371
گالری سپهری
1372
گالری 54، نیویورک
1373
سازمان ملل
1373
سازمان ملل
1373
نگارخانه برگ
1374
نگارخانه برگ
1374
گالری حوریان، سانفرانسیسکو
1378
نگارخانه پگاه کرمان
1382
موزه هنرهای معاصر، تهران
1387
موزه هنرهای معاصر، تهران
1387
خانه هنرمندان، تهران
1391
خانه هنرمندان، تهران
1391
موزه هنرهای معاصر، تهران - رونمایی از پانزدهمین چاپ کتاب «در فاصله‌ی دو نقطه...!»
1392
موزه هنرهای معاصر، تهران - رونمایی از پانزدهمین چاپ کتاب «در فاصله‌ی دو نقطه...!»
1392