رویداد

1400/3/1

گفت‌و‌گوی ایران درّودی و ساعد نیکذات پیرامون واکاوی نور در نقاشی و سینما

گفت‌و‌گوی ایران درّودی و ساعد نیکذات پیرامون واکاوی نور در نقاشی و سینما
به صورت لایو
روز شنبه ۱ خردادماه ۱۴۰۰
ساعت ۲۱/۳۰
@iran_darroudi