رویداد

1400/8/11

گردهمایی در خانه هنرمندان به یاد و خاطره‌ی ایران درّودی

به یاد و خاطره‌ی ایران درّودی سه شنبه یازدهم آبان‌ ۱۴۰۰ساعت ۷عصر
در فضای باز خانه‌ی هنرمندان ایران
گرد هم می‌آییم و شمعی روشن خواهیم کرد.