رویداد

1400/8/11

پخش زنده مراسم وداع با بانو ایران درّودی

پخش زنده مراسم وداع با
ایران درّودی
بانوی پرآوازه‌ی نقاشی معاصر ایران
سه‌شنبه ۱۱ آبان ماه
ساعت ۱۰ صبح
از صفحه‌ی رسمی ایران درّودی در اینستاگرام