رویداد

سه شنبه 26 اسفند 1399

تبریک نوروز 1400

نوروز 1400 بر یکایک هموطنانم فرخنده باد

ما ایرانیان بنیان گذاران حقوق بشر با فرهنگ و تمدن نه هزار ساله، هر کجای دنیا که باشیم با هر مذهب و هر مسلکی، ثانیه حلول سال نو را با تمامی آیین و مراسمش، جشن میگیرم و بدین گونه، قلبهایمان به هم می پیوندد و ایران یکپارچه میشود.
ایران را دوست بداریم و سپاسمند هویتمان باشیم.

ایران درّودی