رویداد

1400/6/11

به مناسبت هشتاد و پنجمین زادروز

گفت و گوی کامل با  ایران درّودی در یوتیوب و سایت آرته باکس قرار دارد. www.artebox.ir   

تهیه کننده: فخرالدین‌ انوار تدوین و ساخت
آنونس: زهرا بلدی
 تصویربردار:حسین سلامت
هماهنگی و پشتیبانی و دستیار تصویر: مهیار مهرنوش
 تهیه آنونس به درخواست: تکتم نعیمی