رویداد

1402/8/7

به مناسبت دومین سالگردپیوستن بانوی نور به نور

انسان آگاه شد که هنر ساخته‌ی اوست. در بین تمام موجودات زنده مسلم است که انسان تنها موجودی‌ست که مایل است در واقعیت دخل و تصرف کند و آن را مسخ و دگرگون سازد. در این دگرگون ساختن گاه به زیبایی و گاه به زشتی می‌رسد ولی چیزی را که انسان به‌خاطر شعور و احساس خود دگرگون می‌کند و به طبیعت می‌افزاید، هنر اوست.  پی‌نوشت: متن بالا بخشی از جزوه درسی واحد "شناسایی هنر" به تدریس بانو ایران درّودی در دانشگاه صنعتی آریامهر می‌باشد.  مهرماه ۱۳۵۱   

به مناسبت دومین سالگرد پیوستن به نور بانو ایران درودی ۷ آبان ماه ۱۴۰۲