کتاب

چشم شنوا

مجموعه آثار ایران درّودی

چشم شنوا مجموعه آثار ایران درّودی است که بین سال‌های 1336 تا 1382 خلق شده‌اند. در کنار آثار نقاشی چاپ شده در این کتاب، مجموعه نقدها و نظرات، زندگینامه و سالشمار نمایشگاه‌های ایران درّودی در این مجموعه جمع‌آوری شده‌اند.

ناشر: 
مؤلف
لیتوگرافی: 
چانچو گرافیک
زبان: 
فارسی - انگلیسی - فرانسوی
صاحب اثر: 
ایران درّودی
طراح و مدیر هنری: 
هومن صدر
اجرا: 
مرتضی رمضانی
مترجمین به فرانسه: 
ویدا طیرانی ، مدیا کاشیگر ، کلود کرباسی
مترجمین به انگلیسی: 
کلود کرباسی ، صفدر تقی زاده
تصاویر: 
احمد عالی، لورکا، هومن صدر، فونتا روزا، بهنوش احمدی، مظاهر سلیمانیان
ویراستاران: 
حبیب شریفی، گیتا میر سعیدی، موسوی
خوشنویسی: 
محمّد احصائی
چاپ: 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
چاپ اول: 
1383