رویداد

1397/06/15

برگذاري مراسم بزرگداشت ايران درودي در مشهد

برگذاري مراسم بزرگداشت ايران درودي توسط شوراي شهر مشهد در تالار شهر (سالن همايش هاي شوراي شهر مشهد)