رویدادها

1393/11/02

کتاب «آفاق و اسرار عزیز شب» به کوشش مهدی مظفری ساوجی، شامل 30 گفت‌و‌گو درباره‌ی مهدی اخوان ثالث از طرف انتشارات نگاه منتشر شد. 
متن زیر، گفت‌و‌گو آقای مظفری با خانم ایران درّودی در ارتباط با مهدی اخوان ثالث است:

1393/12/04

کتاب «شانه بر موی سپید» اثر پژمان موسوی، نخستین کتاب روزنامه‌ی شرق با همکاری انتشارات «پیام امروز» منتشر شد. این کتاب گلچینی‌ست از ویژه نامه های «ماندگاران» روزنامه شرق. «ماندگاران» ویژه نامه‌‌هایی بود که بین سال‌های 89 تا 92 همراه با روزنامه‌ی شرق منتشر می‌شد. هر یک از این پرونده‌ها به معرفی یکی از شخصیت‌های فرهنگی و هنری ایران می‌پرداخت.

  •